Què són les dislàlies?

Les dislàlies es caracteritzen per alteracions en l’articulació d’algun o alguns fonemes, bé per absència o bé per l’alteració d’alguns sons concrets de la parla o per la substitució d’aquests sons per altres. És un dels trastorns més freqüents dins de les alteracions del llenguatge i entre la població infantil en edat escolar.  

En el procés de producció dels sons de la parla es requereix un control i una coordinació de moviments molt precisos d’una musculatura molt específica per a la fonació i l’articulació, com també de la coordinació respiratòria. 

Les dislàlies es classifiquen segons siguin: evolutives,  funcionals, audiògenes, orgàniques i/o disglòssies.  

  • Les dislàlies evolutives són aquells errors d’articulació que apareixen durant el procés de desenvolupament del llenguatge a causa d’una immaduresa en el sistema nerviós i de l’aparell bucofonatori. Aquesta maduresa s’assoleix cap els 6 – 7 anys, aquest tipus de dislàlies haurien de desaparèixer, si això no succeeix es recomana la intervenció d’un logopeda. 
  • Les dislàlies funcionals es donen quan hi ha dificultats per pronunciar un fonema o grup de fonemes a causa d’un mal ús dels òrgans bucofonatoris. 
  • Les dislàlies audiògenes són aquells errors d’articulació d’un fonema o grup de fonemes originats per la pèrdua o discapacitat auditiva.
  • Les dislàlies orgàniques o disglòssies són dificultats en l’articulació d’un fonema o grup de fonemes a causa d’una alteració orgànica en alguna de les estructures implicades en la fonació o articulació de la parla: dents, llavis, nas, mandíbula, llengua o paladar. 

És important observar la parla del nostre fill o filla per poder detectar les possibles alteracions en el llenguatge i donar-hi una solució. No és un trastorn de gravetat i sol tenir un pronòstic positiu sobretot si rep l’atenció primerenca necessària.

El logopeda és el professional que s’encarregarà de realitzar la prevenció, la detecció, l’avaluació, el diagnòstic i el tractament o intervenció de la dislàlia o dislàlies.