PSICOPEDAGOGIA

El servei de psicopedagogia realitza una intervenció on s’assessora i es treballa de manera coordinada amb el nen/a, la família i el centre escolar per tal de garantir un correcte desenvolupament en l’infant.

La psicopedagogia es centra en el nen, analitza les seves possibilitats i les necessitats, establint un pla d’acció per superar els objectius educatius.

En les reeducacions psicopedagògiques es treballa:

Atenció a la diversitat:

 • Reforç d’àrees curriculars a alumnes amb necessitats educatives especials. 
 • Seguiment de consecució dels objectius.
 • Coordinació escolar. 
 • Assessorament a famílies. 
 • Treball de les funcions executives (control de l’atenció, memòria de treball, flexibilitat cognitiva, inhibició, fluïdesa verbal, velocitat de processament, planificació i presa de decisions).

Assessorament educatiu:

 • Gestió del temps mitjançant tècniques d’organització i planificació. 
 • Orientació acadèmica i professional.
 • Tècniques d’estudi. 
 • Fomentar la motivació i autoestima.

Estem especialitzats en la intervenció de:

 • Trastorns per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDA/TDAH)
 • Trastorns específics de l’aprenentatge:
  • Dislèxia
  • Discalcúlies
  • Retrad en l’adquisició i desenvolupament de la lectura i escriptura
 • TEA
 • Discapacitat intel·lectual