El joc com a peça clau en el desenvolupament dels infants

El joc és una peça clau en el desenvolupament global dels infants, sobretot en l’etapa infantil. És una de les vies a través de la qual l’infant interactua amb les persones que l’envolten, amb el seu entorn més immediat  i comença a explorar, observar i comprendre el món exterior. 

Les estones de joc contribueixen al seu desenvolupament sensorial, motor, cognitiu, social i afectiu, podríem destacar:

  • El desenvolupament d’ habilitats intel·lectuals
  • El desenvolupament de la imaginació, la creativitat i la curiositat
  • Les habilitats motrius; el coneixement i domini del cos
  • La percepció personal
  • Les habilitats socials i la capacitat d’interacció amb els seus iguals i amb els adults
  • L’aprenentatge de normes de convivència
  • L’expressió i la comprensió dels sentiments i les emocions… 

Per tant, jugar implica una sèrie de processos que estimulen diferents components del desenvolupament i és una activitat fonamental per l’aprenentatge en la infància. És necessari que com a pares/mares, tiets/es, avis/es, docents… busquem estones de joc a casa, a l’escola, al parc, fent excursions… per tal d’ afavorir el creixement global dels nostres infants. Sempre tenint en compte que cal crear ambients adequats, presenciar el joc tot i que directament no hi participem, ensenyar-los jocs utilitzant noves situacions i materials, respectar les preferències de joc de cada nen i nena…

Des de l’àmbit logopèdic, sobretot en l’etapa infantil, a través del joc es pot acompanyar i ajudar als infants en l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge i de les habilitats comunicatives d’una manera lúdica i agradable, sempre partint dels ritmes i necessitats de cadascun dels nens i nenes.