Què pot fer la Teràpia Miofuncional per tu?

La respiració, la succió, la masticació, la deglució i la parla, son accions bàsiques i primordials que realitzem en el nostre dia a dia al llarg de tota la vida.

Quan apareix un desequilibri en una d’aquestes funcions, les altres es poden veure també compromeses, i és el logopeda especialista en aquesta disciplina qui us pot ajudar!

A partir d’una exploració dels òrgans implicats i de les funcions, establim un diagnòstic i dissenyem un pla d’actuació adequat per a cada pacient.

Respiració

 Si tenim un patró de respiració oral (respirem per la boca en comptes de pel nas) durant la infantesa, la musculatura oral i facial no es desenvoluparà correctament, alterant també la seva tonicitat.

Això ens causarà dificultats en:

-La deglució.

-Ell segell labial.

-El son i el descans, i per tant en la memòria i la capacitat de concentració.

 -Tindrem més propensió a patir al·lèrgies i infeccions respiratòries, ja que el flux d’aire no serà filtrat per les fosses nasals.

-Alteracions posturals.

Deglució atípica:

Es produeix quan utilitzem un patró de moviment incorrecte a l’hora d’empassar aliments i líquids, i implica estructures com: llengua, mandíbula, paladar, llavis i les dents. Sovint cal rehabilitar també el patró de masticació i la coordinació deglució-respiració.

Maloclusions dentals:

Una de les conseqüències que ens pot causar la deglució atípica és l’alteració de la dentició. Si aquesta no es rehabilita, caldrà iniciar un tractament d’ortodòncia acompanyat de TMF (Teràpia Miofuncional), què corregirà el patró alterat. També cal estar atent a mals hàbits com la succió digital en infants o la onicofàgia (mossegar-se les ungles).

Trastorns de la parla

Poden aparèixer alteracions en la producció dels sons de la parla, ja que fem ús de les mateixes estructures i funcions per articular.

La TMF és una disciplina amb molts camps d’actuació i ens ajudarà a adequar la musculatura per poder realitzar correctament les funcions.