Taller d’Habilitats Socials

Taller d’Habilitats Socials

by
686 686 people viewed this event.

Les habilitats socials en l’àmbit de la psicologia infanto juvenil són un conjunt de conductes i hàbits observables, de pensaments i emocions que fomenten la comunicació entre les diferents relacions socials i també el seu respecte cap a elles. 

El grup d’Habilitats Socials es basa en un espai  que permet incorporar eines per a la millora de les relacions i la interacció social entre iguals. A més ofereix l’oportunitat per conèixer altres nens i nenes a identificar les seves dificultats i així aprendre a ajudar-se els uns als altres. 

En definitiva, es tracta d’un conjunt d’activitats destinades al funcionament dels nens i nenes. Aquestes ajuden a les seves relacions, al respecte cap als altres i cap als propis. 

Comencem el 4 d’octubre!

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

04-10-2021 to
29-07-2022

Share With Friends