FISIOTERAPIA PEDIÀTRICA

La fisioteràpia pediàtrica engloba tots aquells trastorns que tinguin una afectació múscul-esquelètica, tals com la torticolis o les deformitats cranials, paràlisis braquial obstètrica, hipotonia; trastorns del desenvolupament ja sigui per un retard en l’adquisició d’ítems del desenvolupament, per prematuritat…

Podem acollir totes aquelles afectacions respiratòries que puguin requerir de fisioteràpia, com les pneumònies, l’asma, la fibrosis quística, bronquitis, bronquiolitis, hipersecreció mucosa i en àmbit de prevenció de tals afectacions.

D’ altra banda, podem tractar alteracions múscul-esquelètiques derivades de malalties neurològiques o del desenvolupament, tals com Síndrome de Down, síndrome d’Asperger, Paràlisis cerebral infantil, Distròfies, Miopaties, Síndrome de Rett, Atrofia espinal infantil, Síndrome de Prader-Willy, Síndrome d’Angelman, Síndrome de Marfan…

De manera grupal (en grups de criança i grups de psicomotricitat), podem acollir infants amb problemes de retard del desenvolupament, d’autisme, d’hiperactivitat, amb dèficit d’atenció, amb dificultat d’acceptació de normes, problemes de comunicació i interacció social, trastorns de l’equilibri o la coordinació… Els grups de criança es realitzen dels 0 als 3 anys, amb la presència de mare o pare i van més enfocats a problemes del desenvolupament. Els grups de psicomotricitat són per a nens més grans de 3 anys amb la presència de la terapeuta.

Per últim, es crearan tallers per a pares i mares, d’ una banda d’aspecte informatiu sobre ítems del desenvolupament i la criança, de la prevenció d’infeccions respiratòries, per exemple. Aquests tallers seran variables senos la demanda. Tanmateix, us oferim un taller de massatge infantil per a nadons d’entre 0 i 8 mesos per a donar eines a les mares i als pares envers/ per tal d’afrontar l’estrès, l’ansietat, els dolors i còlics que pugui presentar el seu nadó.

Afectacions a tractar:

 • Sessió individual:
  • Retard del desenvolupament.
  • Torticolis.
  • Plagiocefàlia o altres deformitats cranials.
  • Bronquitis, bronquiolitis.
  • Prevenció d’infeccions respiratòries.
  • Hipersecreció mucosa.
  • Afectacions múscul-esquelètiques derivades de malalties que afecten el sistema múscul-esquelètic (síndrome de Down, síndrome d’Asperger, malalties neurològiques com la PCI, la distròfia, les miopaties, la síndrome de Rett, etc.
  • Prematuritat amb afectacions múscul-esquelètiques o retard del desenvolupament.
  • Paràlisi cerebral (hemiplegia, diplegia, tetraplegia…).
 • Sessió grupal (grups de criança dels 0 als 3 anys, grups de psicomotricitat de 3 a 6 o 8 anys):
  • Retard del desenvolupament.
  • Autisme.
  • Hiperactivitat.
  • Dèficit d’atenció.
  • Problemes comunicatius.
  • Problemes d’interacció social.
  • Problemes de lateralitat.
  • Dificultat en acceptació de normes.
  • Trastorns d’equilibri.
  • Trastorns de coordinació.
 • Tallers per a pares i mares:
  • Taller de massatge infantil per a nadons de 0 a 8 mesos 
  • Tallers informatius de temes variats: prevenció d’infeccions
   respiratòries, criança, desenvolupament…